Prassel med Trassel

Övning 10-6-2023

Repetition med övriga deltagare som kritiker.

Lukas ”Urban Kvist” Hallgren, fastighetsmäklare

Totte ”Bengt” Ljunggren

Det börjar med lite kaffe och funderingar kring att hyra ut ”mosters” torp. Susanne, Rosian och Totte.

Det gäller att smöra för moster, och ”Bengt” håller på med sina appar

Uppvaktning som går fel. Sören och Klara

Klara ”Erika” Torhall

Susanne ”Anna” Klarén vill veta om hon fortfarande har attraktionskraft på karlarna.

Åter igen blir det fel karl.

Lite konflikt mellan paret från Halmstad. Klara och Albin

Uppgörelsen om uthyrningen, Totte, Lukas och Klara

Moster blir bryskt utslängd från sitt eget torp.

Albin ”David” Paulsson, Totte och Rosian
Då var det nästan klart, Totte, Rosian, Lukas och Klara
Klara ”Erika” Torhall
Sören ”Gunnar” Bjärnborg

Slutet är här med alla de agerande.

Susanne och Totte som det gifta paret.

Bilderna är hämtade från ett repetitonstillfälle.

Boulemästare korade.

Det segrande laget (Hjalmarsson-Stenström-Larson) kysser vandringspokalen.

Föreningens mästerskap i Boule genomfördes på Landeryds Boulebana. Eftersom det är viktigare att ha trevligt än att vinna, så lottades lagen. Tre personer i varje lag, och efter att ha fått en dålig start, så segrade lag HSL. Inger Andersson var instruktör och Gunnar sittande kontrollant.