Träff

Planeringsdag/Medlemsmöte.
Välkommen till en fikakväll i IOGT-NTO-lokalen i
Landeryd torsdagen den 18 augusti klockan 18.00.

Över en kopp kaffe/te diskuterar vi höstens verksamhet samt informerar om vad som är
på gång eller som har hänt sen sist.
Bl.a kommer vi att:
° Redovisa Tiraholmsteatern.
° Berätta om de förändringar som skett p.g.a. sämre ekonomi i förbundet. Det har ju
blivit stora nedskärningar när det gäller distriktsarbetet.
° Berätta om hur arbetet med renoveringen av köket går.
° Planera musikkvällarna, här har ni alla möjligheter att önska ”artister”.
° Diskutera om vi ska engagera oss i Tågdagarna i Landeryd.
° Prata om ”Sång-och spelgruppens” fortsatta aktiviteter.
° Planera intressanta platser att besöks på våra vandringar
° Kunna ha fritt prat vid fikabordet.
° Prata om framtiden och ”baktiden”.
Vi vill gärna veta hur många som kommer, så det är bra om ni anmäler er till Totte.
Tfn: 070-597 80 13 eller totte.agneta@outlook.com
Med vänlig hälsning
Styrelsen

EN ARBETSDAG SÖNDA DEN 14 -8 KL:10, Kea

Musikkväll 16 mars 2022

Musikkvällarna i lokalen börjar bli välbesökta. Stamgäster som kommer, nya personer hittar till vår lokal. Efter en trög start för några år sedan så är lokalen i det närmaste fullsatt när vi har de olika musikprogrammen.

Jörgen Arvidsson med sina fiolelev ”Friends” underhöll på Musikkvällen den 16 mars. Sedan spelade och sjöng Jörgen och Totte roliga visor, och även en och annan önskelåt.

Vandring till Gunnars karusell

Den 5 mars promenerade vi en 6 km slinga, för att slutligen komma fram till ”Gunnars karusell”

Denna karusell byggdes av en man som ville skapa en åkattraktion mitt ute i skogen, strax utanför Drängsered, Hylte kommun. Karusellen drevs av ett vattenhjul som fick karusellen att snurra. Idag får man sätta igång karusellen med handkraft då dammluckan har försvunnit.

På vår vandring råkade vi också på denna gran, vars omkrets var mer än vad Kjell och Susann klarade av att ”famna”.
Lena och Kea ordnade med eld så vi kunde grilla medhavd mat.
Och naturligtvis provåkte några karusellen.

En trevlig vandring med flera intressanta upplevelser. Och frisk luft.